Z regionalnej półki

Celem cyklu „Z regionalnej półki” jest prześledzenie wydanych dotychczas publikacji podejmujących tematykę związaną z miejscowościami powiatu legionowskiego. Przypomniane zostaną zarówno najstarsze opracowania z lat 90.XX., jak i te nowsze. Przy każdym z prezentowanych wydawnictw znajdzie się krótka charakterystyka, w tym opis jego zawartości.

Zegrze – Wola Kiełpińska. Dzieje parafii i okolic

Książka Zegrze – Wola Kiełpińska. Dzieje parafii i okolic Anny i Mariana Kurtyczów powstała z chęci uczczenia przez autorów przypadającej w 1999 r. setnej rocznicy konsekracji kościoła w Woli Kiełpińskiej. Blisko 400-stronicowa publikacja wydana została w 2001 r. przez Rzymskokatolicką Parafię Zegrze pw. św. Antoniego z siedzibą w Woli Kiełpińskiej....

Powiat legionowski na dawnej pocztówce. Część 1

Album Jacka Szczepańskiego Powiat legionowski na dawnej pocztówce, wydało Towarzystwo Przyjaciół Legionowa. Jego prezentacja odbyła się 20 lat temu – 8 kwietnia 2000 r. w klubie Scena 210. W publikacji, opartej na własnym zbiorze filokartystycznym autora, znalazło się 61 kart pocztowych, na których uwiecznione są: Legionowo, Chotomów, Jabłonna, Poniatów, Zegrze...

80 lat Legionowa. Materiały z sesji popularno-naukowej maj 1999

Książka 80 lat Legionowa. Materiały z sesji popularno-naukowej maj 1999 ukazała się z okazji 80. rocznicy nadania miastu nazwy Legionowo. Wydana została przez Towarzystwo Przyjaciół Legionowa w roku 2000. Redaktorem publikacji jest Zdzisław Koryś. Publikacja, złożona z kilkunastu referatów (rozprawek historycznych i relacji), śledzi historię Legionowa od jej początków do...

1 Dywizja Piechoty. Dzieje oręża polskiego

Publikacja 1 Dywizja Piechoty. Dzieje oręża polskiego, wydana w 1998 r. przez Oficynę Wydawniczą „Ajaks”, należy do cyklu, którego celem jest zaprezentowanie historii związków taktycznych – dywizji oraz brygad, noszących numer 1. Autorami poszczególnych rozdziałów są: Tadeusz Rawski, Janusz Odziemkowski, Tadeusz Panecki, Piotr Matusak, Edward Kospath-Pawłowski i Erazm Domański. Niniejszy...

Listy do Matki

W korespondencji obserwujemy ogromną miłość córki do matki, która nazywana jest czule Jagulą, Jaguleńką i której powierzane są wszystkie przeżycia i obserwacje z odwiedzanych krajów. Oryginały listów pisarzy znalazły się w posiadaniu pani Temenużki Wdowczyk – prawnej spadkobierczyni spuścizny literackiej Centkiewiczów. Po wielu latach wraz ze swoim synem dokonała ona...

Chotomów, Jabłonna od wieków razem

Publikacja Chotomów, Jabłonna od wieków razem, tom I została wydana z inicjatywy redaktor Poli Cudnej-Kowalskiej. Ukazała się w październiku 1999 r. (choć nosi datę publikacji 1998). Jest zbiorem artykułów i wspomnień różnych autorów. Ich wspólnym wątkiem są dzieje Jabłonny, Chotomowa i okolic. Pierwszy rozdział obejmuje okres od najdawniejszych czasów do...