Zabytki

Unikalny ciężarek monetarny

Jednym z najbardziej interesujących zabytków, który będzie prezentowany na wystawie „Zegrze. Zapomniane miasto nad Narwią”, jest niewielki, prostokątny przedmiot wykonany z brązu lub mosiądzu. Został znaleziony w jednym z grobów podczas badań wykopaliskowych, prowadzonych na dawnym cmentarzu parafialnym w Zegrzu. Jest to unikalny ciężarek monetarny, służący do sprawdzania prawidłowej wagi...

Fotografia z ćwiczeń Armii Ochotniczej w Legionowie, 1920 r.

Wobec posuwającej się w głąb Polski nawały bolszewickiej 3 lipca 1920 r. Rada Obrony Państwa wydała odezwę wzywającą do dobrowolnego wstępowania do wojska. Na czele Armii Ochotniczej stanął gen. Józef Haller. Do końca września na apel Rady odpowiedziało 105 714 ochotników. Jeden z obozów, w którym ich szkolono znajdował się...

Powstaniec warszawski – rysunek Bohdana Wróblewskiego

Rysunek powstańca warszawskiego wykonany ołówkiem na kalce technicznej z dedykacją Bohdana Wróblewskiego dla Apolonii Cudnej-Kowalskiej „Anielki” (1931-2016), harcerki Szarych Szeregów z Chotomowa, łączniczki i sanitariuszki Powstania Warszawskiego na terenie I Rejonu Legionowo „Marianowo-Brzozów”. Dar p. Wojciecha Kowalskiego dla Muzeum Historycznego w Legionowie. Rysunek powstał dla uczczenia 80. rocznicy odzyskania przez...

Brązowy krzyżyk z Mariazell

Podczas wykopaliskowych badań archeologicznych prowadzonych w Zegrzu na terenie dawnego cmentarza parafialnego pozyskano dużą liczbę dewocjonaliów. Spośród nich wyróżnia się dobrze zachowany krzyżyk wykonany z brązu. Tego rodzaju krucyfiksy były szczególnie popularne w XVIII w. i w 1 poł. XIX w. Ich cechą charakterystyczną było umieszczone na rewersie krzyża przedstawienie...

Magnetofon Grundig MK232 Automatic

Magnetofon Grundig MK232 Automatic wyprodukowany na początku lat 80. XX w. na licencji zachodnioniemieckiej w zakładach Unitra Lubartów. Egzemplarz używany w Legionowie. Dar p. Jana Kantego Grymuły dla Muzeum Historycznego w Legionowie. Magnetofony kasetowe były szczególnie popularne w latach 80. XX w., a więc w czasach kiedy nie istniał jeszcze...

Kula będąca reliktem modelu balonu „Legjonowo”

Kula będąca reliktem modelu balonu „Legjonowo” wiszącego jako reklama nad wejściem do Karczmy pod Balonem (znanej też jako Gospoda pod Balonem) na rogu ul. Handlowej i ul. Warszawskiej w latach 30. XX w. Obecnie pusty placyk przy wiadukcie. Nazwa restauracji nawiązywała do tradycji balonowych Legionowa i zwycięstw oficerów 2. Batalionu...