Zabytki

90 lat gminy Legionowo

Fotografia uczestników uroczystego poświęcenia nowego Urzędu Gminy Legionowo, 2 sierpnia 1930 r. (dar Hanny Juskowiak). 17 marca 1930 r. – w wyniku rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Henryka Józewskiego wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu Ignacym Matuszewskim z gminy Jabłonna została wyodrębniona samodzielna gmina Legionowo. W jej skład weszły: osada parcelacyjna...

Przedwojenny gramofon

Przedwojenny gramofon walizkowy z Kasyna Oficerskiego wyprodukowany przez niemiecką firmę Gramola – Deutsche Grammophon AG, lata 20.-30. XX w. Zabytek znajduje się na wystawie stałej w filii „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie. Dar Danuty i Jerzego  Masiaków. Największymi wydarzeniami w kasynie oficerskim były święta pułkowe i batalionowe. Urządzane z tych...

Szpila z brązu

Bardzo interesującym zabytkiem pochodzącym z cmentarzyska kultury przeworskiej w Legionowie CSP jest wykonana z brązu szpila. Jest to egzemplarz nietypowy, z bogato rozbudowaną główką. Tego rodzaju szpile mogły służyć do spinania włosów lub ubioru. Została ona znaleziona w kobiecym grobie (ob. 68A) wraz z brązową zapinką oczkowatą, dwoma brązowymi bransoletami...

Bączki chanukowe i amulet sprzed 1939 r., znalezione na terenie Nieporętu

Bączki chanukowe tzw. drejdle służące do dziecięcej gry hazardowej w czasie żydowskiego święta Chanuka, w której stawką były monety, krążki czekolady w kształcie monet lub cukierki. Na bączkach umieszczano litery nun (נ), gimel (ג), he (ה) i szin (ש), które są pierwszymi literami słów w zdaniu: „Nes gadol haja szam”...

Szklany izolator

Nasz najnowszy eksponat. Szklany izolator energetyczny wyprodukowany w Hucie Szkła „Jabłonna” w Legionowie przed 1935 r. Egzemplarz używany na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Do Muzeum trafił jako dar pana Artura Dudko.

Grot włóczni z otworem w tulejce

W społecznościach kultury przeworskiej włócznia była najważniejszą i najpowszechniejszą bronią wojownika. Poza funkcją militarną mogła mieć również znaczenie symboliczne, rytualne. Być może ich odzwierciedleniem było wykonywane na powierzchni grota zdobienie, sięgające tradycją kultury lateńskiej. Jednym z intrygujących, nie do końca wyjaśnionych i rzadko spotykanych sposobów zdobienia było wycinanie otworów w...