Zabytki

Bransoleta z brązu

Prezentowana bransoleta stanowiła wyposażenie obiektu 152 odkrytego na cmentarzysku kultury przeworskiej w Legionowie CSP. Została ona wykonana z brązowego drutu i zaopatrzono ją w kuliste zakończenia. Nie wykluczone, że zabytek ten stanowi import z terenów objętych osadnictwem kultury lateńskiej. Przeprowadzone badania antropologiczne wskazują, że w grobie 152 pochowana została kobieta....

Album z fotografiami ilustrującymi szlak bojowy 5. Baonu Saperów 5. Kresowej Dywizji Piechoty 2. Korpusu gen. Władysława Andersa

W związku z mijającą 75. rocznicą bitwy pod Monte Cassino Pan Sławomir Szklarek przekazał do zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie album zawierający kolekcję 310 oryginalnych fotografii ilustrujących szlak bojowy 5. Baonu Saperów 5. Kresowej Dywizji Piechoty 2. Korpusu gen. Władysława Andersa. Zdjęcia zgromadzone zostały przez ojca darczyńcy p. Tadeusza Szklarka,...

Barometr kapitana Zbigniewa Burzyńskiego

Barometr kapitana Zbigniewa Burzyńskiego podarowany został do zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie przez p. inż. Jana Grzebalskiego podczas niedzielnej promocji książki „Kapitan Zbigniew Józef Burzyński (1902-1971)”. Darczyńca jest rodzinnie powiązany z kpt. Burzyńskim. Barometr wyprodukowany został w drugiej połowie XIX w. przez francuską firmę „Naudet & Cie” na potrzeby rynku...

Naczynia kultury łużyckiej

W marcu 2019 r. decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do Muzeum Historycznego w Legionowie zostały przekazane cztery naczynia, które związane są z ludnością kultury łużyckiej. Społeczność ta zamieszkiwała ziemie polskie i obszary ościenne od około XII w. przed Chr. i ich osadnictwo trwało nieprzerwanie przez blisko tysiąc lat. Prezentowane naczynia...

Przedwojenny rachunek

Rachunek ze Składu Materiałów Budowlanych i Opałowych L. Lipszyc dla kapitana Romana Kłoczkowskiego za zakup 3500 kg wapna wraz z dostawą. Legionowo 30 marca 1935 r. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie.

100. rocznica nadania nazwy Legionowo

100 lat temu, na początku 1919 r. gen. bryg. Bolesław Roja, jako dowódca Inspektoratu Piechoty Legionów, nadał koszarom w Jabłonnie nazwę Legionowo. W ten sposób upamiętnił czyn zbrojny Legionów Polskich (istniejących w latach 1914–1917) i osadę polową Legionowo wybudowaną w czasie walk legionistów na Polesiu Wołyńskim w 1916 r. Na...