Zabytki

Naczynia kultury łużyckiej

W marcu 2019 r. decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do Muzeum Historycznego w Legionowie zostały przekazane cztery naczynia, które związane są z ludnością kultury łużyckiej. Społeczność ta zamieszkiwała ziemie polskie i obszary ościenne od około XII w. przed Chr. i ich osadnictwo trwało nieprzerwanie przez blisko tysiąc lat. Prezentowane naczynia...

Przedwojenny rachunek

Rachunek ze Składu Materiałów Budowlanych i Opałowych L. Lipszyc dla kapitana Romana Kłoczkowskiego za zakup 3500 kg wapna wraz z dostawą. Legionowo 30 marca 1935 r. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie.

100. rocznica nadania nazwy Legionowo

100 lat temu, na początku 1919 r. gen. bryg. Bolesław Roja, jako dowódca Inspektoratu Piechoty Legionów, nadał koszarom w Jabłonnie nazwę Legionowo. W ten sposób upamiętnił czyn zbrojny Legionów Polskich (istniejących w latach 1914–1917) i osadę polową Legionowo wybudowaną w czasie walk legionistów na Polesiu Wołyńskim w 1916 r. Na...

Kolia ze szklanych paciorków

Kolie złożone ze szklanych paciorków stanowiły od wieków ozdobę bardzo chętnie używaną przez kobiety. Nie inaczej było również w czasach, gdy tereny dzisiejszego Legionowa zamieszkiwała ludność kultury przeworskiej. Na cmentarzysku tej kultury w Legionowie CSP, w obiekcie 115 odkryto m.in. prezentowane na zdjęciu barwne paciorki szklane datowane na II w....

Odznaka „Alegoria polski”

Odznaka „Alegoria Polski” była wydawana od 1914 r. przez stowarzyszenie Samarytanin Polski, a rozprowadzana przez  krakowski Naczelny Komitet Narodowy.  Wykonywana była z różnych materiałów i występowały różnice w szczegółach rysunku na tarczy. Rysunek był wzorowany na tym, który znajdował się na plakiecie wykonanej przez artystę rzeźbiarza Józefa Wilka. Dochód ze...

Kartka do Centkiewiczów

Kartka z życzeniami świątecznymi wysłana do Aliny i Czesława Centkiewiczów w grudniu 1972 r. z Krakowa przez jedną z zaprzyjaźnionych czytelniczek. Pocztówka Biura Wydawniczego „Ruch” została ozdobiona rysunkiem Jana Marcina Szancera.