Zabytki

Powstanie Warszawskie w Legionowie

Zastęp IV, Drużyny „Dęba” Szarych Szeregów w Legionowie podczas zbiórki w terenie. Od lewej stoją: Sławek Klejment , Włodek Obojski, Edward Kalinowski, Zbyszek Podgórski, Jurek Binder. Legionowo 1943-1944. Widoczni na zdjęciu harcerze niedługo po jego wykonaniu wzięli udział w działaniach powstania warszawskiego na obszarze Legionowa. Spośród nich 2 VIII 1944...

Kolonie letnie w Legionowie

Tradycje prowadzenia zajęć letnich dla dzieci w Legionowie sięgają okresu międzywojennego. Organizacji półkolonii dla najmłodszych podejmował się m.in. Oddział Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Legionowie działający od 1930 r. W prowadzonych przez Związek półkoloniach letnich co roku brało udział ok. 50 dzieci. W zbiorach Muzeum Historycznego w Legionowie znajdują się...

LOPP w Legionowie

Zarząd i Komisja Rewizyjna Koła Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Legionowie. Drugi z lewej stoi wójt Gminy Legionowo Stanisław Szelowski. W tle widoczny pomnikiem ku czci Poległych Żołnierzy z 2. Pułku Saperów Kolejowych, 1933 r. „Kronika Legionowa” Józefy Iwaszkiewiczówny ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie. Więcej o historii LOPP...

Pamiątka z wojska

Fotografia pamiątkowa Józefa Dłużniewskiego, lata 30. XX w., Muzeum Historyczne w Legionowie (MHwL/Z 202).

Centkiewicz, 1934 r.

Zaświadczenie o zatrudnieniu Czesława Centkiewicza, byłego kierownika Pierwszej Polskiej Wyprawy Polarnej w Państwowym Instytucie Meteorologicznym w Warszawie. 16 stycznia 1934 r. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie, MHwL/Z 233.

Święta w Legionowie, ok. 1934 r.

Gwiazdka zorganizowana dla uczniów szkoły „Rodziny Wojskowej” w Legionowie. Zwraca uwagę tradycyjna szopka bożonarodzeniowa oraz choinka ozdobiona papierowymi zabawkami i płonącymi prawdziwym ogniem świeczkami. Legionowo, ok. 1934 r. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie, „Kronika Legionowa Józefy Iwaszkiewiczówny”, MHwL/D 116.