Zabytki

Święta w Legionowie, ok. 1934 r.

Gwiazdka zorganizowana dla uczniów szkoły „Rodziny Wojskowej” w Legionowie. Zwraca uwagę tradycyjna szopka bożonarodzeniowa oraz choinka ozdobiona papierowymi zabawkami i płonącymi prawdziwym ogniem świeczkami. Legionowo, ok. 1934 r. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie, „Kronika Legionowa Józefy Iwaszkiewiczówny”, MHwL/D 116.

Koszary w Legionowie

Fotografia grupowa żołnierzy Wojska Polskiego wykonana przez Fotografa Obozowego w Jabłonnie (Legionowie) w 1920 r. Ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie, MHwL/Z 86. W listopadzie 1918 r. koszary w Jabłonnie (Legionowie) stały się miejscem przeformowywania konspiracyjnych oddziałów Polskiej Organizacji Wojskowej w regularne oddziały Wojska Polskiego. W latach 1919-1920 w Legionowie...

Mikołaj Bożym wójtem czasu wojny

Polecenie objęcia przez Mikołaja Bożyma obowiązków tymczasowego wójta gminy Legionowo. Legionowo, 8 września 1939 r. (MHwL/Zd 115, dar Hanny Rodkiewicz-Juskowiak). Po opuszczeniu Legionowa przez władze samorządowe w pierwszych dniach II wojny światowej zaistniała konieczność powołania tymczasowego zarządu gminy. Komendant posterunku Policja Państwowej w Legionowie Teodor Domeracki w dniu 8 IX...

Dyplom powstańczy 1944 r.

Dyplom nadany plutonowemu Zygmuntowi Duchnowskiemu ps. „Buk” za udział w walkach partyzanckich w Zgrupowaniu Kampinos, 29 września 1944, MHwL/Zd 764. Zygmunt Duchnowski, żołnierz 709 kompanii 1. Batalionu Legionowo Armii Krajowej. W sierpniu 1944 r. brał udział w walkach powstańczych na terenie Legionowa i okolic. We wrześniu 1944 r. wraz z...

Butelka z Huty Jabłonna

Butelka do piwa wyprodukowana w Hucie Szkła „Jabłonna” w Legionowie na zamówienie Browaru Książąt Sanguszków w Tarnowie, lata 1920-1935. Muzeum Historyczne w Legionowie. Założona w 1897 r. Huta Szkła „Jabłonna” w okresie międzywojennym dostarczała butelki do browarów na terenie całej Polski. Kolekcję butelek z legionowskiej huty można zobaczyć w Muzeum...

Zawody balonowe w Legionowie

Fotografia z VI Krajowych Zawody Balonów Wolnych o Puchar im. pułkownika Aleksandra Wańkowicza w Legionowie. Startujące balony „Jabłonna” i „Lwów”. W tle poligon 2 Batalionu Mostów Kolejowych, 25 września 1933 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe, 1-S-186-5. Fotografia wykonana przez Witolda Pikiela ukazała się na okładce tygodnika dla podoficerów „Wiarus” nr 41...