Zabytki

Dyplom powstańczy 1944 r.

Dyplom nadany plutonowemu Zygmuntowi Duchnowskiemu ps. „Buk” za udział w walkach partyzanckich w Zgrupowaniu Kampinos, 29 września 1944, MHwL/Zd 764. Zygmunt Duchnowski, żołnierz 709 kompanii 1. Batalionu Legionowo Armii Krajowej. W sierpniu 1944 r. brał udział w walkach powstańczych na terenie Legionowa i okolic. We wrześniu 1944 r. wraz z...

Butelka z Huty Jabłonna

Butelka do piwa wyprodukowana w Hucie Szkła „Jabłonna” w Legionowie na zamówienie Browaru Książąt Sanguszków w Tarnowie, lata 1920-1935. Muzeum Historyczne w Legionowie. Założona w 1897 r. Huta Szkła „Jabłonna” w okresie międzywojennym dostarczała butelki do browarów na terenie całej Polski. Kolekcję butelek z legionowskiej huty można zobaczyć w Muzeum...

Zawody balonowe w Legionowie

Fotografia z VI Krajowych Zawody Balonów Wolnych o Puchar im. pułkownika Aleksandra Wańkowicza w Legionowie. Startujące balony „Jabłonna” i „Lwów”. W tle poligon 2 Batalionu Mostów Kolejowych, 25 września 1933 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe, 1-S-186-5. Fotografia wykonana przez Witolda Pikiela ukazała się na okładce tygodnika dla podoficerów „Wiarus” nr 41...

Policjanci z Legionowa

Policjanci z Legionowa na ganku Willi przy ul. Mickiewicza 23 (dzisiejsza siedziba Muzeum Historycznego w Legionowie), lata 30. XX w. (dar p. Romany Drubkowskiej, MHwL/Zd 82). Na najwyższym stopniu schodów stoi posterunkowy Bolesław Kołakowski, zamordowany w Katyniu w 1940 r.

Legionowo 1934 r.

Kurs wychowania obywatelskiego dla członków Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, Legionowo 1934 r. MHwL („Kronika Józefy Iwaszkiewiczówny”, depozyt rodziny Iwaszkiewiczów). Fotografię z „Kroniki Józefy Iwaszkiewiczówny” oraz samą kronikę będzie można zobaczyć na przygotowywanej przez Muzeum Historyczne w Legionowie wystawie stałej „Dzieje Legionowa 1877-1990”.

Stacja Legionowo, 1936 r.

Fotografia porucznika Włodzimierza Lichacza z córką Anną na peronie stacji kolejowej w Legionowie, ok 1936 r. (MHwL/Zd 678, dar Andrzeja Gierczyńskiego). Włodzimierz Lichacz (1905-1940) był oficerem 2. Batalionu Mostów Kolejowych w Legionowie. Został zamordowany przez NKWD w Charkowie w 1940 r. W tle widoczne budynki Huty Szkła „Jabłonna”. Pamiątki związane...