Kontakt

Muzeum Historyczne w Legionowie
ul. Adama Mickiewicza 23
05-120 Legionowo
tel. (22) 774 21 66 – sekretariat
e-mail: admin@muzeum.legionowo.pl

Dyrektor Muzeum
dr hab. Jacek Szczepański – kustosz dyplomowany, jacek.szczepanski@muzeum.legionowo.pl

Główna Księgowa
Teresa Skibińska, w. 83, teresa.skibinska@muzeum.legionowo.pl

Główny Inwentaryzator
Rafał Degiel, w. 85, rafal.degiel@muzeum.legionowo.pl

Dział Administracji i Kadr
Kierownik – główny specjalista Grażyna Jankowska, w. 83,
grazyna.jankowska@muzeum.legionowo.pl
Sekretariat – specjalista Edyta Szczepanik, 774 21 66, sekretariat@muzeum.legionowo.pl
Specjalista – Jacek Iwanowski,  jacek.iwanowski@muzeum.legionowo.pl
Pracownik techniczno-gospodarczy – Jerzy Bieżoński

Dział Archeologiczny
Kierownik – kustosz Wawrzyniec Orliński, w.84,
wawrzyniec.orlinski@muzeum.legionowo.pl
Adiunkt – dr Magdalena Woińska, w. 88,
magdalena.woinska@muzeum.legionowo.pl

Dział Edukacji i Projektów
Kierownik – adiunkt Malwina Piorun, w. 88,
malwina.piorun@muzeum.legionowo.pl
Adiunkt – Katarzyna Ziułkowska-Karnicka, w. 87,
katarzyna.ziulkowska@muzeum.legionowo.pl
Asystent – Adam Wykpisz, w. 88, adam.wykpisz@muzeum.legionowo.pl

Filia „Piaski”
Al. Sybiraków 23
05-119 Legionowo
tel. (22) 378 33 54
e-mail:  filia.piaski@muzeum.legionowo.pl

Kierownik – dr Mirosław Pakuła, miroslaw.pakula@muzeum.legionowo.pl
Adiunkt – dr Artur Bojarski, artur.bojarski@muzeum.legionowo.pl
Asystent – Katarzyna Wojnowska,  katarzyna.wojnowska@muzeum.legionowo.pl
Asystent – Mirosława Prihodko,  miroslawa.prihodko@muzeum.legionowo.pl