Nagrody

Muzeum Historyczne w Legionowie jest laureatem czterech prestiżowych nagród przyznawanych corocznie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody te – Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” przyznawane są za działalność muzealniczą w różnych kategoriach. W 2013 r. otrzymaliśmy I miejsce w kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu” za wystawę W krainie lodu i książek. Rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach. W 2014 r. za wystawę czasową Przemysłowe Legionowo otrzymaliśmy I miejsce w kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu”. W 2015 r. otrzymaliśmy aż dwa wyróżnienia. W tej samej kategorii otrzymaliśmy III nagrodę za wystawę De Profundis… Archeologia ziem powiatu legionowskiego, a w kategorii „Najlepszy projekt edukacyjny” Muzeum Historyczne zostało nagrodzone za projekt Archeologia w pięciu zmysłach.

W tym samym roku Muzeum otrzymało wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez Generalnego Konserwatora Zabytków za odbudowę, translokację i nadanie nowej, muzealnej funkcji dawnemu budynkowi kasyna oficerskiego (obecnie filia Muzeum). Wyróżnienie otrzymano w kategorii specjalnej – „Architektura i konstrukcje drewniane”.

 1. Medal Pro Memoria, 26 sierpnia 2009 r.
  Za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.
  Przyznający: Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 2. I nagroda w VII edycji konkursu: Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” dla wystawy W krainach lodu i książek – rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach, 27 września 2013 r.
  Kategoria: Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu.
  Przyznający: Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek Kapituły Konkursu.
 3. I nagroda w VIII edycji konkursu: Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” dla wystawy Przemysłowe Legionowo 1897–1939, 19 września 2014 r.
  Kategoria: Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu.
  Przyznający: Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek Kapituły Konkursu.
 4. II nagroda w IX edycji konkursu: Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” dla projektu edukacyjnego Archeologia w pięciu zmysłach – nowa oferta Muzeum dla grup integracyjnych i niepełnosprawnych, 30 września 2015 r.
  Kategoria: Najciekawszy muzealny projekt edukacyjny.
  Przyznający: Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek Kapituły Konkursu.
 5. III nagroda w IX edycji konkursu: Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” dla wystawy De Profundis… Archeologia ziem powiatu legionowskiego, 30 września 2015 r.
  Kategoria: Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu.
  Przyznający: Marszałek Województwa Mazowieckiego na wniosek Kapituły Konkursu.
 6. Wyróżnienie w konkursie: Zabytek Zadbany, 21 kwietnia 2015 r.
  Za odrestaurowany budynek dawnego kasyna oficerskiego, obecnej siedziby Filii „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie.
  Kategoria specjalna: Architektura i konstrukcje drewniane.
  Przyznający: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków, realizacja konkursu: Narodowy Instytut Dziedzictw.