Z regionalnej półki – „Listy do Matki”

W korespondencji obserwujemy ogromną miłość córki do matki, która nazywana jest czule Jagulą, Jaguleńką i której powierzane są wszystkie przeżycia i obserwacje z odwiedzanych krajów.

Oryginały listów pisarzy znalazły się w posiadaniu pani Temenużki Wdowczyk – prawnej spadkobierczyni spuścizny literackiej Centkiewiczów. Po wielu latach wraz ze swoim synem dokonała ona opracowania i przygotowania korespondencji do druku. Dzięki temu powstała niniejsza książka, którą w 2004 r. – w setną rocznicę urodzin Czesława Centkiewicza – wydało Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, przy wsparciu Urzędu Miasta Legionowo. Publikację wzbogacono prywatnymi zdjęciami Centkiewiczów.