Pomnik Marszałka Piłsudskiego

Pierwszy pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego został odsłonięty w Legionowie w 1931 r. staraniem pracowników Wojskowej Wytwórni Balonowej. Monument odsłonięto w przededniu imienin Marszałka na skraju placu alarmowego koszar na Piaskach. Do chwili wybuchu wojny plac przed pomnikiem stał się centralnym punktem organizowanych przez wojsko uroczystości patriotycznych. W tym w dniu 11 listopada Święto Niepodległości ustanowione przez Sejm w 1937 r. Do dzisiaj po pomniku zachowały się resztki betonowego cokołu oraz fragmenty tablicy, które odnaleziono w 2004 r. Ułamki te można zobaczyć na wystawie stałej w Filii „Piaski” Muzeum Historycznym w Legionowie.

Dzień 11 listopada 1918 r. wpisuje się ściśle w historię Legionowa. W dniu tym oddział Polskiej Organizacji Wojskowej z Chotomowa wspierany przez peowiaków z Warszawy-Pragi zaatakował i zdobył obsadzoną przez Niemców stację kolejową Jabłonna (obecnie Legionowo) oraz magazyny koszar. Podczas wymiany ognia poległ Antoni Gawryszewski i ciężko ranny został Józef Wójcik. Tego samego dnia powołano pierwsze niepodległe władze gminy Jabłonna. Na ich czele stanęli wójt gminy Derlacz, sekretarz gminy Władysław Ponto i komendant milicji obywatelskiej Kwiatkowski.