Regulamin zwiedzania Muzeum

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM HISTORYCZNEGO W LEGIONOWIE

(obowiązuje od 17 października 2020 r.)

 

I.               Informacje ogólne

 1. Od 17 października 2020 r. możliwe jest wyłącznie indywidualne zwiedzanie wystaw muzealnych w godzinach pracy Muzeum przy spełnieniu poniższych zaleceń bezpieczeństwa sanitarnego oraz ograniczeń ilościowych osób.
 2. Zwiedzanie Muzeum jest możliwe po uprzednim telefonicznym umówieniu na konkretny termin:

– Willa i Pawilon Muzeum przy ul. Mickiewicza 23, pod telefonem: 22 774 21 66,

– Filia „Piaski” przy Al. Sybiraków 23, pod telefonem: 22 378 33 54.

 1. Goście zwiedzający wystawy powinni posiadać maseczki i rękawiczki ochronne.
 2. W holu głównym pawilonu wystawowego, willi i Filii „Piaski” umieszczono dodatkowy punkt z żelem antybakteryjnym do dezynfekcji rąk, a także z maseczkami i rękawiczkami ochronnymi do pobrania przez zwiedzających, jeżeli nie posiadają własnych.
 3. Zwiedzający są zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości od siebie i pracowników Muzeum wynoszącej co najmniej 2 m.
 4. Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego obowiązują następujące ograniczenia liczby osób zwiedzających na stałych wystawach muzealnych:
 5. „Dzieje Legionowa 1877–1990” (siedziba główna) – do 3 osób jednocześnie na wystawie,
 6. „De Profundis… Archeologia ziem powiatu legionowskiego” (siedziba główna) – do 3 osób jednocześnie na wystawie,
 7. „W krainie lodu i książek…” (siedziba główna) – do 3 osób jednocześnie na wystawie,
 8. „Zegrze. Zapomniane miasto nad Narwią” (siedziba główna, wystawa czasowa) – do 3 osób jednocześnie na wystawie,
 9. „Dzieje Garnizonu Legionowo…” (Filia „Piaski”) – do 3 osób jednocześnie na wystawie,
 10. „Nad głowami sosny szumiące… 100. rocznica nadania nazwy Legionowo” (Filia „Piaski”, wystawa czasowa) – do 2 osób jednocześnie na wystawie.
 11. Na wystawach multimedia dotykowe nie będą uruchomione.
 12. Zwiedzający wystawy w pawilonie i willi mogą korzystać wyłącznie z toalet znajdujących się w pawilonie. W Filii „Piaski” również została wyznaczona oddzielna toaleta dla gości.
 13. Zwiedzanie grupowe oraz lekcje muzealne zostają czasowo zawieszone. Ich elementy zostaną przeniesione do Internetu.
 14. Sprzedaż wydawnictw w kiosku muzealnym w pawilonie odbywa się wg obowiązującego Regulaminu Sprzedaży Wydawnictw. Regulamin określa zasady sprzedaży wydawnictw i jest dostępny do zapoznania się w kiosku muzealnym.
 15. Z uwagi na porę roku zostają udostępnione szatnie muzealne do użytku gości.
 16. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego zawiesza się funkcjonowanie dla gości pracowni i czytelni muzealno-bibliotecznej.
 17. Działalność punktu bibliotecznego w Filii „Piaski” zostaje zwieszona.
 18. Godziny otwarcia wystaw dla zwiedzających:
  a) Willa i Pawilon Muzeum, ul. Mickiewicza 23
  poniedziałek-piątek: 8.30–15.30
 19. i 4. niedziela miesiąca: 10.00–17.00
  b) Filia Muzeum, Al. Sybiraków 23
  poniedziałek-piątek 8.30–15.30
 20. i 3. niedziela miesiąca: 10.00–17.00.
 21. Wstęp na wszystkie wystawy muzealne jest bezpłatny.
 1. Ostatnie wejście ma miejsce na 40 minut przed zamknięciem wystaw.

II. Przepisy porządkowe

 1. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
  – wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
  – wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
  – palenia tytoniu,
  – jedzenia i picia,
  – zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
  – rozmawiania przez telefony komórkowe,
  – fotografowania z użyciem statywów,
  – fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
  – dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz.
 2. Zwiedzający zobowiązuje się do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum. W przypadku naruszenia wyżej opisanych zakazów obsługa Muzeum jest uprawniona do podjęcia odpowiednich działań, w szczególności ma prawo zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie, upomnieć, a w przypadku niepodporządkowania się tym zasadom, wyprosić z terenu Muzeum, a w razie odmowy wezwać przedstawiciela służb porządkowych w celu podjęcia interwencji.
 3. Wykonane na ekspozycji zdjęcia mogą być użyte wyłącznie do użytku prywatnego.
 4. Wykonywanie i wykorzystywanie filmów oraz fotografii przedstawiających eksponaty lub wnętrza Muzeum w celach komercyjnych wymaga zgody Dyrektora.
 5. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

Życzymy miłego zwiedzania!
Muzeum Historyczne w Legionowie