Regulamin zwiedzania Muzeum

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM HISTORYCZNEGO W LEGIONOWIE

(obowiązuje od 11 maja 2020 r.)

I.                   Informacje ogólne

 1. Od 11 maja 2020 r. wprowadza się możliwość indywidualnego zwiedzania wystaw muzealnych w godzinach pracy Muzeum przy spełnieniu poniższych zaleceń bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. Zwiedzanie Muzeum jest możliwe po uprzednim telefonicznym umówieniu na konkretny termin:

– Willa i Pawilon Muzeum przy ul. Mickiewicza 23, pod telefonem: 22 774 21 66,

– Filia „Piaski” przy Al. Sybiraków 23, pod telefonem: 22 378 33 54.

 1. Goście zwiedzający wystawy powinni posiadać maseczki i rękawiczki ochronne.
 2. W holu głównym pawilonu wystawowego, willi i Filii „Piaski” umieszczono dodatkowy punkt z żelem antybakteryjnym do dezynfekcji rąk, a także z maseczkami i rękawiczkami ochronnymi do pobrania przez zwiedzających, jeżeli nie posiadają własnych.
 3. Zwiedzający są zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości od siebie i pracowników Muzeum wynoszącej co najmniej 2 m.
 4. Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego obowiązują następujące ograniczenia liczby osób zwiedzających na stałych wystawach muzealnych:
 5. „Dzieje Legionowa 1877–1990” – do 3 osób jednocześnie na wystawie,
 6. „De Profundis… Archeologia ziem powiatu legionowskiego” – do 3 osób jednocześnie na wystawie,
 7. „W krainie lodu i książek…” – do 3 osób jednocześnie na wystawie,
 8. „Dzieje Garnizonu Legionowo…” (Filia „Piaski”) – do 2 osób jednocześnie na wystawie,
 9. na wystawach czasowych może przebywać 1 osoba.
 10. Na wystawach multimedia dotykowe nie będą uruchomione.
 11. Zwiedzający wystawy w pawilonie i willi mogą korzystać wyłącznie z toalet znajdujących się w pawilonie. W Filii „Piaski” również została wyznaczona oddzielna toaleta dla gości.
 12. Zwiedzanie grupowe oraz lekcje muzealne zostają czasowo zawieszone. Ich elementy zostaną przeniesione do Internetu.
 13. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego zawiesza się sprzedaż wydawnictw w kiosku muzealnym w pawilonie.
 14. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego zawiesza się funkcjonowanie szatni muzealnej.
 15. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego zawiesza się funkcjonowanie dla gości pracowni i czytelni muzealno-bibliotecznej (zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej).
 16. Działalność punktu bibliotecznego w Filii „Piaski” zostaje zwieszona.
 17. Godziny otwarcia wystaw dla zwiedzających:
  a) Willa i Pawilon Muzeum, ul. Mickiewicza 23
  poniedziałek-piątek: 8.30–15.30
 18. i 4. niedziela miesiąca: 10.00–17.00
  b) Filia Muzeum, Al. Sybiraków 23
  poniedziałek-piątek 8.30–15.30
 19. i 3. niedziela miesiąca: 10.00–17.00.

Uwaga! Zwiedzania niedzielne przywracamy od 24 maja 2020 r. 

Wstęp na wszystkie wystawy muzealne jest bezpłatny.

Ostatnie wejście ma miejsce na 40 minut przed zamknięciem wystaw.

II. Przepisy porządkowe

 1. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
  – wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
  – wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
  – palenia tytoniu,
  – jedzenia i picia,
  – zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
  – używania telefonów komórkowych,
  – fotografowania z użyciem statywów,
  – fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
  – dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz.
 2. Zwiedzający zobowiązuje się do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum. W przypadku naruszenia wyżej opisanych zakazów obsługa Muzeum jest uprawniona do podjęcia odpowiednich działań, w szczególności ma prawo zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie, upomnieć, a w przypadku niepodporządkowania się tym zasadom, wyprosić z terenu Muzeum, a w razie odmowy wezwać przedstawiciela służb porządkowych w celu podjęcia interwencji.
 3. Wykonane na ekspozycji zdjęcia mogą być użyte wyłącznie do użytku prywatnego.
 4. Wykonywanie i wykorzystywanie filmów oraz fotografii przedstawiających eksponaty lub wnętrza Muzeum w celach komercyjnych wymaga zgody Dyrektora.
 5. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

Życzymy miłego zwiedzania!
Muzeum Historyczne w Legionowie