Regulamin zwiedzania Muzeum

I. Informacje ogólne

 1. Godziny otwarcia muzeum dla zwiedzających.
  a) Willa i Pawilon Muzeum, ul. Mickiewicza 23
  poniedziałek-środa, piątek: 8.30–15.30, czwartek: 8.30–17.30
  2. i 4. niedziela miesiąca: 10.00–17.00
  b) Filia Muzeum, Al. Sybiraków 23
  poniedziałek-środa: 8.30–15.30, czwartek: 8.30–16.30, piątek: 8.30–14.30
  1. i 3. niedziela miesiąca: 10.00–17.00
 2. Wstęp na wszystkie wystawy muzealne jest bezpłatny.
 3. Ostatnie wejście ma miejsce na 30 minut przed zamknięciem ekspozycji.

II. Przepisy porządkowe

 1. Plecaki, torby, walizki, parasolki oraz okrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni.
 2. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
  – wnoszenie broni palnej i ostrych przedmiotów,
  – wprowadzanie i wnoszenie zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
  – palenia tytoniu,
  – jedzenia i picia,
  – zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
  – używania telefonów komórkowych,
  – fotografowania z użyciem statywów,
  – fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
  – dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz.
 3. Zwiedzający zobowiązuje się do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników muzeum. W przypadku naruszenia wyżej opisanych zakazów obsługa Muzeum jest uprawniona do podjęcia odpowiednich działań, w szczególności ma prawo zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie, upomnieć, a w przypadku nie podporządkowania się tym zasadom, wyprosić z terenu Muzeum, a w razie odmowy wezwać przedstawiciela służb porządkowych w celu podjęcia interwencji.
 4. Wykonane na ekspozycji zdjęcia mogą być użyte wyłącznie do użytku prywatnego.
 5. Wykonywanie i wykorzystywanie filmów oraz fotografii przedstawiających eksponaty lub wnętrza Muzeum w celach komercyjnych wymaga zgody Dyrektora.
 6. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

Życzymy miłego pobytu!
Muzeum Historyczne w Legionowie