13.12 – 40. rocznica ogłoszenia stanu wojennego – kwadrat