03_nazdjęciu uczestnicy spotkania a wsrod nich obecny i porpzedni proboszcz