Ulica Piłsudskiego (dawniej Królewska) w Legionowie (dawniej Jabłonna)

Fotografia przedstawiająca ulicę Piłsudskiego (dawniej Królewska) w Legionowie (dawniej Jabłonna).