2. Niezrealizowany projekt kościoła arch. W. Kononowicza