3. Wnętrze (ołtarz) kościoła wg. proj. E. Norwetha