Jerzy Dąbrowski – Motocyklem do Katynia

Jerzy Dąbrowski - Motocyklem do Katynia