Nieporęcki kościół w 1930 roku. zbiory W. Bławdziewicza, darczyńca nieznany V2 – Kopia