Nie istniejące kasyno oficerskie w dawnym carskim budynku koszarowym, na Osiedlu Piaski w Legionowie

Nie istniejące garnizonowe kasyno oficerskie na Osiedlu Piaski w Legionowie