1. Finisaż wystawy czasowej pt. Śladami dawnych dworów i pałaców