3. Ostatnie oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej pt. 'Śladami dawnych dworów pałaców’