4. Dyrektor Muzeum – dr hab. Jacek Szczepański wręcza nagrody zwycięzcom w 'Konkursie Rodzinnym’