Dzieci rysują zabytki archeologiczne i wykonują kartę zabytku