Stanowisko antropologa przeżywało prawdziwe oblężenie