Przyrzeczenie członków Koła Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża przy Szkole Powszechnej nr 1. Legionowo, 7 maja 1939r.