Cykle edukacyjne

Cykle edukacyjne to rozszerzone lekcje muzealne, dające pełniejszy obraz wybranych zagadnień, dotyczących historii Legionowa. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, podczas których wykorzystuje się pomoce edukacyjne – zeszyty, karty pracy czy kopie zabytków. Grupa odwiedza muzeum dwa lub trzy razy, w zależności od zajęć.


Archeologia w pięciu zmysłach

Pawilon Muzeum, ul. A. Mickiewicza 23
kl. 0-III szkół podstawowych, 3 spotkania

Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się kolejno o archeologii jako nauce, o życiu codziennym ludności kultury przeworskiej zamieszkującej okolice dzisiejszego Legio-nowa przed 2000 lat oraz o jej uzbrojeniu i wierzeniach pogrzebowych.
Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymują naklejki z elementem mapy, a po skolekcjonowaniu wszystkich fragmentów poszukują ukrytego skarbu.
Projekt zajęć edukacyjnych „Archeologia w pięciu zmysłach” w 2015 r. otrzymał nagrodę w IX edycji konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba”.


Przemysłowe Legionowo

Pawilon Muzeum, ul. A. Mickiewicza 23
kl. IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjum, 2 spotkania

W okresie międzywojennym miejscowy przemysł stanowił jeden z czynników miastotwórczych Legionowa. Podczas dwóch spotkań poznamy historię Huty Szkła „Jabłonna” – która produkowała butelki dla znanych browarów, Zakładów Przemysłowych PODKOWA S.A., czy wojskowej Wytwórni Balonów i Spadochronów, gdzie przed II wojną światową uszyto największy balon na świecie.
W trakcie zajęć uczestnicy korzystają z kart pracy oraz pracują w grupach.


Sportowe Legionowo

Pawilon Muzeum, ul. A. Mickiewicza 23
kl. 0-III szkół podstawowych, 2 spotkania

W trakcie pierwszego spotkania przedstawiona zostanie historia sportów balonowych i spadochronowych oraz sukcesów, jakie odnieśli legionowscy zawodnicy pod-czas międzynarodowych zawodów balonowych o puchar Gordona Bennetta.
Drugie zajęcia poświęcone będą cyklistom oraz sportom motocyklowym – z uwzględnieniem historii zakładu PODKOWA S.A. produkującego przed II wojną światową popularne motocykle, które brały udział w zawodach. Ponadto uczestnicy zajęć dowiedzą się o legionowskiej produkcji sprzętu turystycznego w fabryce AVIOTEX.


Legiony i Legionowo

Filia „Piaski”, Al. Sybiraków 23
kl. IV-VI szkół podstawowych, 2 spotkania

Uczestnicy poznają historię Legionów Polskich w latach 1914–1917, ich związki z Legionowem i terenem obecnego powiatu legionowskiego oraz genezę nazwy miasta, nadaną w 1919 r.
Pierwsze spotkanie będzie dotyczyć okoliczności powstania Legionów Polskich i ich dziejów do końca 1916 r., a także związanego z tym utworzenia klubu Legia. Drugie zajęcia będą prezentować losy żołnierzy Legionów w 1917 r. i po ich rozwiązaniu oraz historii odtworzenia pułków legionowych w Legionowie w 1919 r.
Zajęcia prowadzone będą w oparciu o prezentację multimedialną oraz karty pracy.