dokumenty

Prelekcja Rafała Degiela pt. „Najdawniejsze dzieje parafii św. Jana Kantego w fotografiach i dokumentach Muzeum Historycznego w Legionowie”

8 grudnia 2022 r. w ramach rozpoczęcia rocznych przygotowań do 90. rocznicy powstania parafii św. Jana Kantego w Legionowie w wieczerniku kościoła parafialnego odbyła się prelekcja Rafała Degiela pt. „Najdawniejsze dzieje parafii św. Jana Kantego w fotografiach i dokumentach Muzeum Historycznego w Legionowie”. W spotkaniu wzięli udział jako goście m.in....

Z regionalnej półki – „Dzieje Nieporętu 1387-2009” Włodzimierz Bławdziewicza

Prezentowane „Dzieje Nieporętu 1387–2009” autorstwa Włodzimierza Bławdziewicza z 2012 r. to drugie wydanie książki o historii Nieporętu, dotyczące sołectwa i gminy. Pierwsze ukazało się w roku 2000. Dzięki kwerendzie, jaką przeprowadził autor, nowe wydanie zostało poprawione i uzupełnione o dodatkowe fakty. W publikacji wykorzystano materiały źródłowe z Archiwum Diecezji Płockiej,...