Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla

Relacja filmowa z konferencji naukowej pt. „Rzeka, która łączy, rzeka, która dzieli, rzeka, która żywi. Dorzecze środkowej Wisły w badaniach naukowych”

Zachęcamy do obejrzenia relacji filmowej z konferencji naukowej pt. "Rzeka, która łączy, rzeka, która dzieli, rzeka, która żywi. Dorzecze środkowej Wisły w badaniach naukowych". Konferencja zgromadziła badaczy z wielu instytucji i z różnych dyscyplin naukowych. Byli to archeolodzy, biolodzy, geografowie i historycy z szeregu muzeów, uczelni i instytutów Polskiej Akademii...