kolejka wąskotorowa

Trudne początki kolejki jabłonowskiej

W miesięczniku historycznym powiatu legionowskiego pt. "Nasza Historia" Rafał Degiel przypomina trudne początki kolejki jabłonowskiej... ("Nasza Historia" 2020 nr 8) W 1896 r. z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców i ziemian powstał projekt budowy kolei wąskotorowej łączącej Jabłonnę, Warszawę i Wawer. Pomysł ten miał potężnych przeciwników: Towarzystwa Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej, Belgijskie Towarzystwo...