komitet redakcyjny

„Rocznik Legionowski” w wykazie punktowanych czasopism naukowych

W imieniu Komitetu Redakcyjnego z radością informujemy, że "Rocznik Legionowski" znalazł się w wykazie punktowanych czasopism naukowych. Informacja na ten temat została zamieszczona w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (pod linkiem): http://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych