Potoccy

Potoccy i kościół w Chotomowie

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Rafała Degiela o Potockich i kościele w Chotomowie. Artykuł ukazał się w kolejnym numerze "Naszej Historii", dodatku do Gazety Powiatowej. Potoccy i kościół w Chotomowie