rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Rocznica nadania praw miejskich Legionowu

Przypominamy, że 3 maja 1952 r. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza „w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w powiecie warszawskim i radzymińskim, województwie warszawskim” (Dz.U. nr 26, poz. 181) gminie Legionowo nadano ustrój miejski. Tym samym rozporządzeniem wyłączono z gminy Jabłonna gromady Bukowiec i Łajski Grudzie, które...