święto niepodległości

Mieczysław Smerek

Mieczysław Smerek. Obrońca Lwowa, konspirator, powstaniec warszawski.

W niedzielę 18 listopada o godz. 15 zapraszamy do filii „Piaski” przy al. Sybiraków 23 na prelekcję dr. Mirosława Pakuły „Mieczysław Smerek. Obrońca Lwowa, konspirator, powstaniec warszawski”. Przedstawimy Państwu sylwetkę  niezwykłego człowieka związanego z Legionowem, który mimo kalectwa nabytego w młodości w walce za Ojczyznę, stawiał obowiązek wobec niej na pierwszym...
Na fotografii grupa oficerów 1 Batalionu 4 PP w koszarach w Zegrzu Płd., wiosna 1917 r. „Album Legionów Polskich” pod red. gen. Juliana Stachiewicza, Warszawa 1933.

Drogi i ścieżki do niepodległości

19 listopada 2017 r. o godz. 15 w Filii „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie odbędzie prelekcja dr. Mirosława Pakuły pt. „Drogi i ścieżki do niepodległości”. W trakcie prelekcji zostaną przedstawione przyczyny upadku Polski oraz walki o niepodległość. Szczególny nacisk zostanie położony na wydarzenia z okresu I wojny światowej, w wyniku...