PRZEMYSŁOWE LEGIONOWO 1897-1939
Dogodne położenie na przecięciu szlaków drogowych i kolejowych oraz bliskość Warszawy przyczyniły się już w końcu XIX w. do powstania pierwszych zakładów przemysłowych na terenie przyszłego Legionowa. Ich rozwój spowodował rozpoczęcie procesów urbanizacyjnych tego obszaru. Powstawały pierwsze brukowane ulice. Parcele majątku Jabłonna zabudowywali i zamieszkiwali pracownicy zakładów. Na potrzeby ich dzieci powstała pierwsza szkoła w Legionowie. Powstawały pierwsze organizacje społeczne i samorządowe. W 1928 r. rozpoczęła się również elektryfikacja. Sieć energetyczna zasilająca fabryki dostarczała prąd do oświetlenia ulic i mieszkań.

Sukcesy sportowe odnoszone w międzynarodowych zawodach przez balony wyprodukowane w Legionowie rozsławiły miasto na cały świat. Legionowskimi balonami interesowali się nie tylko kibice sportowi, ale również uczeni. Wizyta w Legionowie Szwajcara prof. Piccarda przyczyniła się do powstania polskiego programu badań stratosferycznych. Realizacja tego programu stawiała legionowskich baloniarzy już nie tylko w światowej elicie sportowej, ale również w technicznej i naukowej. Niestety, plany te zostały pogrzebane przez wybuch II wojny światowej. W jej wyniku przerwany został naturalny rozwój legionowskich przedsiębiorstw, a wielu ludzi je tworzących straciło życie.

Wystawa internetowa zrealizowana przez Muzeum Historyczne w Legionowie w ramach projektu "Przemysł Legionowa jako czynnik miastotwórczy w okresie międzywojennym" finansowanego ze środków programu "Patriotyzm Jutra", którego operatorem jest Muzeum Historii Polski.

Copyright © Muzeum Historyczne w Legionowie.