Zarys historii wojskowych ośrodków kształcenia kadr łączności w latach 1919-2009

„Zarys historii wojskowych ośrodków kształcenia kadr łączności w latach 1919-2009” autorstwa Zbigniewa Miarzyńskiego i Mirosława Pakuły wydany został przez Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu z okazji 90. rocznicy powstania zegrzyńskiego ośrodka. Książka przedstawia dzieje szkolnych placówek łączności od momentu powołania do życia Szkoły Oficerskiej Wojsk Telegraficznych w Warszawie 24 kwietnia 1919 r. do … Czytaj dalej Zarys historii wojskowych ośrodków kształcenia kadr łączności w latach 1919-2009