Centrum Wyszkolenia Łączności

Publikacja autorstwa Mirosława Pakuły pt. „Centrum Wyszkolenia Łączności” ukazała się w 2009 r. w serii „Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej”, wydawanej przez Oficynę Wydawniczą „Ajaks” od 1989 r. W zeszycie nakreślona została historia polskiego wojskowego szkolnictwa łączności od jego narodzin jako samodzielnego rodzaju wojsk w czasie I wojny światowej, przez okres dwudziestolecia … Czytaj dalej Centrum Wyszkolenia Łączności