Obiekty Garnizonu Zegrze 1890-1939

Tę kilkudziesięciostronicową publikację, wydaną w 2014 r., Mirosław Pakuła poświęcił Garnizonowi Zegrze. Od momentu powstania w 1890 r. do wybuchu drugiej wojny światowej garnizon ten obejmował obiekty fortyfikacyjne i kompleksy koszarowe w Zegrzu, Zegrzu Południowym, Beniaminowie oraz w Dębem.  W opracowaniu znalazły się opisy historyczne na temat poszczególnych budowli, w tym: umocnień , prochowni, kompleksów … Czytaj dalej Obiekty Garnizonu Zegrze 1890-1939