Obiekty Garnizonu Zegrze 1890-1939

Tę kilkudziesięciostronicową publikację, wydaną w 2014 r., Mirosław Pakuła poświęcił Garnizonowi Zegrze. Od momentu powstania w 1890 r. do wybuchu drugiej wojny światowej garnizon ten obejmował obiekty fortyfikacyjne i kompleksy koszarowe w Zegrzu, Zegrzu Południowym, Beniaminowie oraz w Dębem.  W opracowaniu znalazły się opisy historyczne na temat poszczególnych budowli, w tym: umocnień , prochowni, kompleksów koszarowych, cerkwi i kościoła garnizonowego w Zegrzu, mostów (most  inż. Mieczysława Marszewskiego w Zegrzu). Osobny rozdział mówi o cmentarzu fortecznym w Wieliszewie, na którym znajdowały się kwatery dla poszczególnych jednostek jabłonowskiego i zegrzyńskiego garnizonu. Publikację kończy omówienie linii komunikacyjnych: szlaków kolejowych i dróg.