Wandalowie. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Legionowie

W lipcu 2008 r. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków przy współudziale Muzeum  Historycznego w Legionowie przeprowadził jednotygodniowe badania sondażowe na nowo odkrytym cmentarzysku na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, których celem było określenie jego zasięgu i zabezpieczenie obiektów archeologicznych znajdujących się na powierzchni ziemi. Regularne badania wykopaliskowe Muzeum Historyczne w Legionowie rozpoczęło już … Czytaj dalej Wandalowie. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Legionowie