Wandalowie. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Legionowie

W lipcu 2008 r. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków przy współudziale Muzeum  Historycznego w Legionowie przeprowadził jednotygodniowe badania sondażowe na nowo odkrytym cmentarzysku na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, których celem było określenie jego zasięgu i zabezpieczenie obiektów archeologicznych znajdujących się na powierzchni ziemi. Regularne badania wykopaliskowe Muzeum Historyczne w Legionowie rozpoczęło już we wrześniu tego roku.

Wydany w 2009 r. katalog „Wandalowie. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Legionowie” prezentuje efekty pierwszego sezonu wykopaliskowego tych badań, prowadzonych przez Muzeum pod kierownictwem mgr. Wawrzyńca Orlińskiego. Publikację przygotowano do wystawy o tym samym tytule, będącej pierwszą ekspozycją archeologiczną, na której zaprezentowane zabytki pochodziły w całości ze zbiorów legionowskiego muzeum i jednocześnie stanowiły zaczątek stałej wystawy archeologicznej. Na publikację składają się teksty prof. dr hab. Teresy Dąbrowskiej pt. „Kultura przeworska w widłach Wisły i Bugo-Narwi” oraz Wawrzyńca Orlińskiego – pt. „Cmentarzysko kultury przeworskiej w Legionowie – omówienie wyników badań”.