Prelekcja pt. Płk Roman Kłoczkowski pilot balonowy, dowódca I Rejonu „Marianowo – Brzozów” Armii Krajowej

Czy znamy naszego dowódcę pułku „Marianowo-Brzozów” Armii Krajowe?
Kim był w młodości, podczas I wojny światowej, w okresie II Rzeczypospolitej?
Jakim był dowódcą w konspiracji, podczas walk Powstania Warszawskiego?
Jakie były Jego powojenne losy?

Zapraszamy na prelekcję opartą na dokumentach znajdujących się w Centralnym Archiwum Wojskowym i nie tylko…

Muzeum Historyczne w Legionowie, ul. A. Mickiewicza 23. Niedziela, 8 września 2019 r. godz. 15.00