Wystawy czasowe

Fili Piaski, Al. Sybiraków 23

Wystawa czasowa „Józef Piłsudski – formy pamięci”

14 maja 2022 roku w Muzeum Historycznym filii „Piaski” w Legionowie została otwarta nowa wystawa czasowa "Józef Piłsudski – formy pamięci". W niepodległej Polsce Józef Piłsudski w wielu środowiskach postrzegany był jako wzór patrioty-państwowca i niezłomnego bohatera w walce o niepodległość. Legenda Marszałka rozwinęła się po 1926 roku, przybierając formę...