Archiwum wystaw

Wystawa czasowa „Józef Piłsudski – formy pamięci”

14 maja 2022 roku w Muzeum Historycznym filii „Piaski” w Legionowie została otwarta nowa wystawa czasowa "Józef Piłsudski – formy pamięci". W niepodległej Polsce Józef Piłsudski w wielu środowiskach postrzegany był jako wzór patrioty-państwowca i niezłomnego bohatera w walce o niepodległość. Legenda Marszałka rozwinęła się po 1926 roku, przybierając formę...

Zegrze. Zapomniane miasto nad Narwią

13 września 2020 r. w pawilonie Muzeum Historycznego w Legionowie została otwarta wystawa czasowa Zegrze. Zapomniane miasto nad Narwią. Inspiracją do stworzenia tej ekspozycji stały się badania archeologiczne prowadzone w 2017 r. na terenie dawnego cmentarza parafialnego w Zegrzu. Pozyskane w ich trakcie zabytki i informacje stały się podstawą do...

Nad głowami sosny szumiące… 100. rocznica nadania nazwy Legionowo

17 marca 2019 r. w filii „Piaski” została otwarta wystawa czasowa pt. „Nad głowami sosny szumiące. 100. rocznica nadania nazwy Legionowo”. Dwa Legionowa – na Polesiu i pod Warszawą. Miasteczko frontowe i miasteczko garnizonowe. W 2019 r. mija sto lat od nadania koszarom w Jabłonnie nazwy Legionowo – na pamiątkę...

Zamek Orawski, Orawska Kolejka Leśna – Skarby Słowacji

Wystawa pt. „Zamek Orawski, Orawska Kolejka Leśna – Skarby Słowacji”, przedstawiała zdjęcia zamku i jego wnętrza oraz kolejkę wąskotorową. Autorem zdjęć jest Michala Pišný. Pokazany również został fragment twórczości - grafiki, których autorem jest Miroslav Knap. Zdjęcia oraz grafiki zaprezentowane na wystawie pochodzą z  Instytutu Słowackiego w Warszawie. Kuratorem wystawy...

Cerkwie na dawnych pocztówkach

Kiedyś pocztówki były nieodłącznym elementem życia, podkreślającym rozmaite okazje, dzisiaj stanowią pamiątki przeszłości, stając się obiektem zainteresowania kolekcjonerów. Wystawa czasowa „Cerkwie na starych pocztówkach” prezentowała pokaźny zbiór zabytkowych pocztówek, przedstawiających cerkwie prawosławne z różnych zakątków Polski oraz Europy -  zaczynając od cerkwi w Warszawie, kończąc na cerkwiach francuskich. Ważnym elementem...

XIX-wieczna Azja Środkowa w obiektywie Leona Barszczewskiego

Azja Środkowa cały czas jest miejscem tajemniczym i intrygującym. Również w XIX wieku rozbudzała wyobraźnie i kusiła podróżników. Jednym z nich był Leon Barszczewski – żołnierz, podróżnik i odkrywca Azji Środkowej. Pozostawiając po sobie liczne pamiątki z podróży, takie jak fotografie, stroje, czy przedmioty codziennego użytku, umożliwił nam bliższe poznanie...