Oferta edukacyjna Muzeum

W 2016 r. minęło 15 lat działalności Muzeum Historycznego w Legionowie. W tym okresie nasza placówka znacząco się rozbudowała, co umożliwiło wzbogacenie oferty edukacyjnej. Przy jej tworzeniu kierowaliśmy się doświadczeniami dotychczasowej współpracy z nauczycielami i młodzieżą. Nasze cele niezmiennie koncentrują się wokół poszerzania wiedzy z zakresu historii Legionowa i powiatu legionowskiego. Dzięki temu wzmacniane jest poczucie tożsamości lokalnej i budowane trwałe związki z „małą Ojczyzną”.

W roku szkolnym 2021–2022 przygotowaliśmy ofertę lekcji muzealnych dostosowaną do wszystkich grup wiekowych. Program realizowany jest poprzez lekcje oraz cykle edukacyjne, które prowadzone są na wystawach stałych i czasowych. Uzupełnieniem wybranych lekcji są karty pracy oraz zeszyty edukacyjne. Zajęcia zakładają aktywny udział uczniów i łączą naukę z samodzielnymi poszukiwaniami, pasją tworzenia oraz pracą zespołową.

Wszystkie tematy lekcji zostały opracowane zgodnie z podstawą programową z zakresu edukacji historycznej, społecznej oraz wiedzy na temat „małej Ojczyzny”.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą:

Cykle edykacyjne

Cykle edukacyjne to rozszerzone lekcje muzealne, dające pełniejszy obraz wybranych zagadnień, dotyczących historii Legionowa. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, podczas których wykorzystuje się pomoce edukacyjne – zeszyty, karty pracy czy kopie zabytków. Grupa odwiedza muzeum dwa lub trzy razy, w zależności od zajęć.