Historia Muzeum

Początki Muzeum Historycznego w Legionowie sięgają 10 listopada 2001 r. kiedy utworzone zostały Zbiory Historyczne Miasta Legionowo będące komórką Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Legionowo. Miejscem stałej ekspozycji poświęconej dziejom Legionowa od samego początku były pomieszczenia w zabytkowej willi przy ul. Mickiewicza 23. W dniu 28 czerwca 2006 r. Rada Miasta Legionowo utworzyła Muzeum Historyczne w Legionowie jako odrębną samorządową instytucję kultury. W 2008 r. przystąpiono do modernizacji zabytkowej siedziby Muzeum i do budowy pawilonu wystawowego. W tym samym roku pracownicy placówki rozpoczęli regularnie badania cmentarzyska kultury przeworskiej odkrytego na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 19 maja 2012 r. w odrestaurowanym budynku kasyna z 1892 r otwarto Filię na osiedlu „Piaski”, w której pokazywana jest stała wystawa na temat historii legionowskiego garnizonu. We wrześniu 2012 r. po zakończeniu remontu głównego budynku Muzeum, nastąpiło w nim otwarcie wystawy stałej, poświęconej Alinie i Czesławowi Centkiewiczom. W 2013 r. w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” wystawa ta zajęła I miejsce w kategorii wystaw mniejszych muzeów. 10 marca 2013 r. wernisaż wystawy czasowej „Światłoczułe. Fotografie kobiet Legionowa z XX i XXI w.” zainaugurował działalność wystawową w nowym pawilonie przy ul. Mickiewicza. W 2014 r. Muzeum zdobyło kolejną „Wierzbę” w kategorii wystaw przygotowanych przez mniejsze muzea za wystawę czasową „Przemysłowe Legionowo 1897-1939” (I miejsce). 17 maja 2014  r. w pawilonie otwarto wystawę stałą „De Profundis… Archeologia ziem powiatu legionowskiego” prezentującej eksponaty wydobyte podczas wykopalisk własnych Muzeum. W 2015 r. również zdobywa nagrodę „Wierzba” (III miejsce). W 2015 r. w konkursie „Zabytek Zadbany” Muzeum otrzymało prestiżowe wyróżnienie „za uratowanie przed zniszczeniem kasyna oficerskiego w Legionowie”. 14 maja 2016 r. w pawilonie miało miejsce otwarcie kolejnej wystawy stałej „Dzieje Legionowa 1877-1990”.