Regulamin lekcji

 1. Lekcje muzealne prosimy zamawiać z wyprzedzeniem drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie muzeum: ul. A. Mickiewicza 23 – w zakresie zajęć prowadzonych na wystawach w Willi i Pawilonie Muzeum pod numerem tel. 22 784-59-88 oraz przy Al. Sybiraków 23 – w zakresie zajęć w Filii „Piaski” pod numerem tel. 22 378-33-54.
 2. Przy zamawianiu lekcji prosimy o podanie tematu i terminu lekcji, liczebności klasy, nazwy szkoły, numeru telefonu kontaktowego oraz nazwiska opiekuna.
 3. Lekcje muzealne odbywają się:
  a) Willa i Pawilon Muzeum przy ul. A. Mickiewicza 23: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30–15.30. Najpóźniej grupę możemy przyjąć na godzinę przed zamknięciem Muzeum dla zwiedzających.
  b) Filia „Piaski” przy Al. Sybiraków 23: od poniedziałku do środy w godzinach: 8.30–15.30, w czwartki do godz. 16.30, a w piątek do 14.30. Najpóźniej grupę możemy przyjąć na godzinę przed zamknięciem Muzeum dla zwiedzających.
 4. Poszczególne lekcje trwają od 45 do 90 min, w zależności od wybranego tematu zajęć z oferty edukacyjnej i wieku grupy.
 5. Grupa powinna liczyć do 30 osób podczas zajęć prowadzonych na wystawach.
 6. Prosimy o punktualne przybycie. Grupy spóźnione mogą mieć skrócony czas lekcji. Nie rozpoczynamy zajęć przed wyznaczoną godziną.
 7. Opiekun grupy ma obowiązek nadzorować uczestników zajęć podczas pobytu w Muzeum.
 8. Przed wejściem na salę wystawową należy zostawić w szatni okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych.
 9. Prosimy o niewnoszenie na salę wystawową pożywienia i napojów. Nie zezwala się na ich spożywanie w trakcie zajęć.
 10. Muzeum zastrzega możliwość odwołania zajęć z ważnych przyczyn. Zapewniamy wtedy zawsze nowy termin spotkania i staramy się dopasować do potrzeb grupy.
 11. Zapewniamy wykwalifikowaną i przygotowaną merytorycznie kadrę prowadzącą lekcje muzealne.
 12. Zajęcia w Muzeum są bezpłatne.
 13. Rezerwacja i udział w lekcji jest równoznaczny z akceptacją regulaminu organizacji lekcji.