Z regionalnej półki

Celem cyklu „Z regionalnej półki” jest prześledzenie wydanych dotychczas publikacji podejmujących tematykę związaną z miejscowościami powiatu legionowskiego. Przypomniane zostaną zarówno najstarsze opracowania z lat 90.XX., jak i te nowsze. Przy każdym z prezentowanych wydawnictw znajdzie się krótka charakterystyka, w tym opis jego zawartości.

Wandalowie. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Legionowie

W lipcu 2008 r. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków przy współudziale Muzeum  Historycznego w Legionowie przeprowadził jednotygodniowe badania sondażowe na nowo odkrytym cmentarzysku na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, których celem było określenie jego zasięgu i zabezpieczenie obiektów archeologicznych znajdujących się na powierzchni ziemi. Regularne badania wykopaliskowe Muzeum...

Centrum Wyszkolenia Łączności

Publikacja autorstwa Mirosława Pakuły pt. „Centrum Wyszkolenia Łączności” ukazała się w 2009 r. w serii „Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej”, wydawanej przez Oficynę Wydawniczą „Ajaks” od 1989 r. W zeszycie nakreślona została historia polskiego wojskowego szkolnictwa łączności od jego narodzin jako samodzielnego rodzaju wojsk w czasie I...

Monografia Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 1979-2009

Wydanie „Monografii Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 1979-2009”, autorstwa Jolanty Załęczny zbiegło się z obchodami 30-lecia istnienia TPL oraz z 90-leciem nadania nazwy „Legionowo”. Publikacja powstała na bazie materiałów zgromadzonych w archiwum TPL, głównie protokołów z posiedzeń zarządów i z walnych zjazdów oraz bogatej korespondencji. Cennym źródłem były kroniki TPL prowadzone przez...

Zarys historii wojskowych ośrodków kształcenia kadr łączności w latach 1919-2009

„Zarys historii wojskowych ośrodków kształcenia kadr łączności w latach 1919-2009” autorstwa Zbigniewa Miarzyńskiego i Mirosława Pakuły wydany został przez Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu z okazji 90. rocznicy powstania zegrzyńskiego ośrodka. Książka przedstawia dzieje szkolnych placówek łączności od momentu powołania do życia Szkoły Oficerskiej Wojsk Telegraficznych w Warszawie...

Major Władysław Pomaski 1895-1981

Książka autorstwa Zygmunta Kozaka, Zbigniewa Moszumańskiego i Jacka Szczepańskiego „Major Władysław Pomaski 1895-1981” wydana została w 2009 r. przez Oficynę Wydawniczą „Ajaks”. Opracowanie poświęcone zostało słynnemu w okresie międzywojennym pilotowi balonowemu, który urodził się co prawda w 1895 r. w Pomaskach Wielkich w powiecie makowskim, ale w latach 1923-1939, w...

Konstanty Radziwiłł. Bohater z Ziemi Serockiej

Mirosław Pakuła – autor wielu artykułów i kilku książek o garnizonie zegrzyńskim i wojskach łączności tym razem swoją uwagę poświęcił jednemu z bohaterów Ziemi Serockiej – Księciu Konstantemu Radziwiłłowi ps. „Korab”. Dziadek Konstantego Radziwiłła, Maciej Józef Radziwiłł stał się posiadaczem dóbr zegrzyńskich dzięki małżeństwu z Jadwigą Krasińską – dziedziczką Dóbr...