Z regionalnej półki

Celem cyklu „Z regionalnej półki” jest prześledzenie wydanych dotychczas publikacji podejmujących tematykę związaną z miejscowościami powiatu legionowskiego. Przypomniane zostaną zarówno najstarsze opracowania z lat 90.XX., jak i te nowsze. Przy każdym z prezentowanych wydawnictw znajdzie się krótka charakterystyka, w tym opis jego zawartości.

Oficerska Szkoła Aeronautyczna (1919-1924)

Książkę autorstwa Zygmunta Kozaka, Zbigniewa Moszumańskiego i Jacka Szczepańskiego pt. „Oficerska Szkoła Aeronautyczna (1919-1924)” wydały Oficyna Wydawnictwa „Ajaks” i Muzeum Historyczne w Legionowie w 2014 r. Opracowanie przybliża funkcjonowanie aeronautycznego szkolnictwa wojskowego po 1918 r. Pierwszą szkołą przygotowująca kadrę dla polskich Wojsk Aeronautycznych była Oficerska Szkoła Aeronautyczna otwarta w Poznaniu...

Turystyczny szlak patriotyczny Polski Walczącej na terenie powiatu legionowskiego

Przewodnik „Turystyczny szlak patriotyczny Polski Walczącej na terenie powiatu legionowskiego” został wydany przez  Starostwo Powiatowe w Legionowie. Uzupełnieniem projektu jest przedstawiany wcześniej "Turystyczny szlak patriotyczny na terenie miasta Legionowo". Publikacja powstała w odpowiedzi na inicjatywę środowiska kombatantów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Legionowie, które wystąpiło z propozycją skatalogowania i...

Turystyczny szlak patriotyczny Polski Walczącej na terenie miasta Legionowo

Prezentowany przewodnik „Turystyczny szlak patriotyczny Polski Walczącej na terenie miasta Legionowo” został wydany przez Urząd Miasta Legionowo i współistnieje z podobnym opracowaniem „Turystyczny szlak patriotyczny Polski Walczącej na terenie powiatu legionowskiego”, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Legionowie. Obie publikacje powstały w odpowiedzi na inicjatywę środowiska kombatantów Światowego Związku Żołnierzy Armii...

Architektura obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”

Publikacja Architektura obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” została wydana przez Powiat Legionowski Starostwo Powiatowe w Legionowie w 2014 r. Obszar Lokalnej Grupy Działania Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” leży na pograniczu Kotliny Warszawskiej i Puszczy Białej. Obejmuje gminy należące do powiatu legionowskiego: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew,  wołomińskiego: Dąbrówka...

Obiekty Garnizonu Zegrze 1890-1939

Tę kilkudziesięciostronicową publikację, wydaną w 2014 r., Mirosław Pakuła poświęcił Garnizonowi Zegrze. Od momentu powstania w 1890 r. do wybuchu drugiej wojny światowej garnizon ten obejmował obiekty fortyfikacyjne i kompleksy koszarowe w Zegrzu, Zegrzu Południowym, Beniaminowie oraz w Dębem.  W opracowaniu znalazły się opisy historyczne na temat poszczególnych budowli, w...

Gen. bryg. Heliodor Cepa, patron Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

Kilkudziesięciostronicowa publikacja autorstwa Mirosława Pakuły została wydana w 2014 r. w Zegrzu. Jest to drugie, poszerzone wydanie zarysu biografii gen. bryg. Heliodora Cepy, od 2011 r. patrona zegrzyńskiego Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Heliodor Cepa (1895 – 1974) wniósł olbrzymi wkład w rozwój polskich wojsk łączności, po wojnie  przyczynił się...