Z regionalnej półki

Celem cyklu „Z regionalnej półki” jest prześledzenie wydanych dotychczas publikacji podejmujących tematykę związaną z miejscowościami powiatu legionowskiego. Przypomniane zostaną zarówno najstarsze opracowania z lat 90.XX., jak i te nowsze. Przy każdym z prezentowanych wydawnictw znajdzie się krótka charakterystyka, w tym opis jego zawartości.

Niemiecka Piechota Zapasowa w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915-1918

Książka pt. „Niemiecka Piechota Zapasowa w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915-1918” dotyczy okresu I wojny światowej w dziejach Legionowa. Przede wszystkim z powodu braku źródeł, przez długi czas wydarzenia z I wojny pomijano w opracowaniach o historii Legionowa. Szczególnie mało wiadomo było o przeznaczeniu miejscowego garnizonu w owym okresie. Temat po...

Wytwórnia Balonów i Spadochronów

Wydana w 2008 r. przez Oficynę Wydawniczą „Ajaks” publikacja autorstwa Zygmunta Kozaka, Zbigniewa Moszumańskiego i Jacka Szczepańskiego „Wytwórnia Balonów i Spadochronów” ukazała się w serii „Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej” i była trzecim zeszytem poświęconym wojskom balonowym (poprzednie: „2 Batalion Balonowy”, „1 Batalion Balonowy). Opisana w nim...

Rocznik Legionowski – Tom III

Poniżej przedstawiamy i przypominamy spis treści tomu III „Rocznika Legionowskiego”. Książka zawiera bardzo dużo ciekawych artykułów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Rozprawy, studia, artykuły Bogusław Perzyk, Zapory przeciwpiechotne inżyniera wojskowego gen. mjr. Władimira Konstantinowicza Feldta Mirosław Pakuła, Pobyt Legionów Polskich w Zegrzu w 1917 roku Włodzimierz Bławdziwicz, Raz jeszcze...

Serock i jego mieszkańcy w starej fotografii

Pierwsze wydanie albumu Sławomira Jakubczaka „Serock i jego mieszkańcy w starej fotografii” ukazało się w 2007 r. Książkę ogląda się i czyta jak album rodzinny Serocka – miasta zabytkowego, bo sięgającego swą historią średniowiecza, będącego przez to jednym z najstarszych na Mazowszu. Zebrane do publikacji zdjęcia i pocztówki (w sumie 159)...

Gwiazda Polski. Lot do stratosfery 1938 rok

Książka Andrzeja Morgały „Gwiazda Polski. Lot do stratosfery 1938 rok”, wydawnictwa Bellona, ukazała się w 2006 r. Jej autor jest jednym z najwybitniejszych znawców tematyki lotniczej w Polsce. W prezentowanej monografii przedstawił historię I Polskiego Lotu Stratosferycznego i balonu „Gwiazda Polski”, związaną z dziejami baloniarstwa w przedwojennym Legionowie. Autor prześledził...

Dzieje kościoła nieporęckiego 1660–2005

Książka Włodzimierza Bławdziewicza „Dzieje kościoła nieporęckiego 1660–2005” wydana została przez Wydawnictwo AMP Pavo w 2006 r. Dzięki kwerendzie w Archiwum Diecezji Płockiej, autor dotarł do materiałów związanych z nieporęckim kościołem parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, sięgających 1660 r. W ten sposób w publikacji znalazł się wybór ważniejszych dokumentów...