Kontakt

Muzeum Historyczne w Legionowie
ul. Adama Mickiewicza 23
05-120 Legionowo
tel. 22 774 21 66 – sekretariat
e-mail: admin@muzeum.legionowo.pl

Dyrektor Muzeum
dr hab. Jacek Szczepański – kustosz dyplomowany, jacek.szczepanski@muzeum.legionowo.pl

Główna Księgowa
Teresa Skibińska, w. 83, teresa.skibinska@muzeum.legionowo.pl

Główny Inwentaryzator
Rafał Degiel, w. 85, rafal.degiel@muzeum.legionowo.pl

Dział Administracji i Kadr
Kierownik – główny specjalista Grażyna Jankowska, w. 83,
grazyna.jankowska@muzeum.legionowo.pl
Sekretariat – specjalista ds. administracyjnych Ewelina Wołosiuk, 22 774 21 66, sekretariat@muzeum.legionowo.pl
Pracownik techniczno-gospodarczy – Jerzy Bieżoński

Dział Archeologiczny
Kierownik – kustosz Wawrzyniec Orliński, w.84,
wawrzyniec.orlinski@muzeum.legionowo.pl
Kustosz – dr Magdalena Woińska, w. 311,
magdalena.woinska@muzeum.legionowo.pl

Dział Edukacji i Projektów
Kierownik – Renata Sowińska, w. 88, renata.sowinska@muzeum.legionowo.pl
Adiunkt – Katarzyna Ziułkowska-Karnicka, w. 87,
katarzyna.ziulkowska@muzeum.legionowo.pl

Adiunkt – Bartosz Gralicki, w. 86, bartosz.gralicki@muzeum.legionowo.pl

Filia „Piaski”
Al. Sybiraków 23
05-119 Legionowo
tel. 22 378 33 54
e-mail:  filia.piaski@muzeum.legionowo.pl

Kierownik – dr Artur Bojarski, artur.bojarski@muzeum.legionowo.pl
Adiunkt – dr Adam Kaczyński, adam.kaczynski@muzeum.legionowo.pl
Specjalista ds. administracyjnych – Agnieszka Mielnicka, agnieszka.mielnicka@muzeum.legionowo.pl