Regulamin zwiedzania Muzeum

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM HISTORYCZNEGO W LEGIONOWIE Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO

(obowiązuje od 4 maja 2021 r.)

I.        Informacje ogólne

 1. Od 4 maja 2021 r. możliwe jest indywidualne zwiedzanie wystaw muzealnych w godzinach pracy Muzeum przy spełnieniu poniższych zaleceń bezpieczeństwa sanitarnego oraz ograniczeń ilościowych osób (limit: 1 osoba na 15 m²).
 2. Goście zwiedzający wystawy powinni posiadać maseczki.
 3. W holu głównym pawilonu wystawowego, willi i Filii „Piaski” umieszczono dodatkowe punkty z żelem antybakteryjnym do dezynfekcji rąk, a także z maseczkami i rękawiczkami ochronnymi do pobrania przez zwiedzających, jeżeli nie posiadają własnych.
 4. Zwiedzający są zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości od siebie
  i pracowników Muzeum wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 5. Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego obowiązują następujące ograniczenia liczby osób zwiedzających na stałych wystawach muzealnych:
  „Dzieje Legionowa 1877–1990” (pawilon) – do 4 osób jednocześnie na wystawie,
  „De Profundis… Archeologia ziem powiatu legionowskiego” (pawilon) – do 4 osób jednocześnie na wystawie,
  „W krainie lodu i książek…” (willa) – do 3 osób jednocześnie na wystawie,
  „Zegrze. Zapomniane miasto nad Narwią” (pawilon, wystawa czasowa) – do 3 osób jednocześnie na wystawie,
  „Dzieje Garnizonu Legionowo…” (Filia „Piaski”) – do 3 osób jednocześnie na wystawie.
 6. Na wystawach zostaną uruchomione multimedia dotykowe. Po każdorazowym użyciu osoba pełniąca dyżur w kiosku zostaje zobowiązana do zdezynfekowania dotykanej powierzchni.
 7. Zwiedzający wystawy w pawilonie mogą korzystać wyłącznie z toalet w pawilonie (damskiej i męskiej). Środkowa toaleta w pawilonie jest przeznaczona wyłącznie dla osób niepełnosprawnych oraz pracowników kiosku muzealnego. Zwiedzający wystawę w willi mogą korzystać wyłącznie z toalety na parterze obok szatni. Osobną toaletę dla gości w Filii „Piaski” wyznaczy kierownik filii.
 8. Zwiedzanie grupowe oraz lekcje muzealne zostają czasowo zawieszone.
  Ich elementy zostaną przeniesione do Internetu.
 9. Sprzedaż wydawnictw w kiosku muzealnym w pawilonie odbywa się
  wg obowiązującego Regulaminu Sprzedaży Wydawnictw. Regulamin określa zasady sprzedaży wydawnictw i jest dostępny do zapoznania się w kiosku muzealnym.
 10. Zostają udostępnione szatnie muzealne do użytku gości.
 11. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego zawiesza się funkcjonowanie dla gości pracowni i czytelni muzealno-bibliotecznej.
 12. Działalność punktu bibliotecznego w Filii „Piaski” zostaje zawieszona.
 13. Godziny otwarcia wystaw dla zwiedzających:
  a) Willa i Pawilon Muzeum, ul. Mickiewicza 23
  poniedziałek-piątek: 8.30–15.30
  b) Filia „Piaski” Muzeum, Al. Sybiraków 23
  poniedziałek-piątek 8.30–15.30
 14. Wstęp na wszystkie wystawy muzealne jest bezpłatny.
 15. Ostatnie wejście ma miejsce na 30 minut przed zamknięciem wystaw.

II. Przepisy porządkowe

 1. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
  – wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
  – wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
  – palenia tytoniu,
  – jedzenia i picia,
  – zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
  – rozmawiania przez telefony komórkowe,
  – fotografowania z użyciem statywów,
  – fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
  – dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz.
 2. Zwiedzający zobowiązuje się do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum. W przypadku naruszenia wyżej opisanych zakazów obsługa Muzeum jest uprawniona do podjęcia odpowiednich działań, w szczególności ma prawo zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie, upomnieć, a w przypadku niepodporządkowania się tym zasadom, wyprosić z terenu Muzeum, a w razie odmowy wezwać przedstawiciela służb porządkowych w celu podjęcia interwencji.
 3. Wykonane na ekspozycji zdjęcia mogą być użyte wyłącznie do użytku prywatnego.
 4. Wykonywanie i wykorzystywanie filmów oraz fotografii przedstawiających eksponaty lub wnętrza Muzeum w celach komercyjnych wymaga zgody Dyrektora.
 5. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

Życzymy miłego zwiedzania!
Muzeum Historyczne w Legionowie