Regulamin zwiedzania Muzeum

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM HISTORYCZNEGO W LEGIONOWIE

obowiązujący od 28 marca 2022 r.

I. Informacje ogólne

 1. Godziny otwarcia wystaw dla zwiedzających:
  a) Willa i Pawilon Muzeum, ul. Mickiewicza 23
  poniedziałek-piątek: 8.30–15.30

b) Filia „Piaski” Muzeum, Al. Sybiraków 23
poniedziałek-piątek 8.30–15.30

      2. Wstęp na wszystkie wystawy muzealne jest bezpłatny.
3. Ostatnie wejście ma miejsce na 30 minut przed zamknięciem wystaw.

II. Przepisy porządkowe

 1. Plecaki, torby, walizki, parasolki oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
 2. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
  – wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
  – wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
  – palenia tytoniu,
  – jedzenia i picia,
  – zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
  – rozmawiania przez telefony komórkowe,
  – fotografowania z użyciem statywów,
  – fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
  – dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz.
 3. Zwiedzający zobowiązuje się do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum. W przypadku naruszenia wyżej opisanych zakazów obsługa Muzeum jest uprawniona do podjęcia odpowiednich działań, w szczególności ma prawo zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie, upomnieć, a w przypadku niepodporządkowania się tym zasadom, wyprosić z terenu Muzeum, a w razie odmowy wezwać przedstawiciela służb porządkowych w celu podjęcia interwencji.
 4. Wykonane na ekspozycji zdjęcia mogą być użyte wyłącznie do użytku prywatnego.
 5. Wykonywanie i wykorzystywanie filmów oraz fotografii przedstawiających eksponaty lub wnętrza Muzeum w celach komercyjnych wymaga zgody Dyrektora.
 6. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

Życzymy miłego zwiedzania!
Muzeum Historyczne w Legionowie